Naše činnosti

Disaster recovery

Co je Disaster Recovery?

Pojem Disaster Recovery znamená (přinejmenším ve světě IT) obnovu po havárii. Přesněji vyjádřeno, jedná se o předem připravený scénář, který vede k obnově infrastruktury po nastalé havárii – ať již fatální havárii hardware nebo software způsobené lidským faktorem, živelnou katastrofou nebo jiným selháním.

Příprava správného Disaster Recovery scénáře není triviální, protože by (mimo jiné) mělo dojít k ověření jeho správnosti obnovou celé infrastruktury v jiné lokalitě. Vysoká náročnost zkušební obnovy (z pohledu nákladů i lidských zdrojů) často vede k podcenění významu nebo dokonce k absenci takového scénáře.

Význam zálohovacího software

Přípravu Disaster Recovery plánu zásadním způsobem ovlivňuje vhodně zvolený zálohovací software. Na trhu existuje celá řada více či méně komplexních zálohovacích nástrojů, které různou měrou usnadňují procesy zálohování a obnovy dat.

Inteligentní zálohovací nástroje nabízejí mimo obnovy celých systémů i granulární obnovu dat (jednotlivých souborů, e-mailových schránek, databází), kompresi a deduplikaci, retenční politiku, přenosy do jiné lokality, šifrování záloh a v neposlední řadě i možnost ověření funkčnosti záloh.

Co by měl DR scénář obsahovat?

Scénář by měl řešit postupy obnovy v různých situacích, tedy jak v případě poškození/zničení celé infrastruktury (živelná pohroma, sabotáž), tak i obnovu jednotlivých dílčích komponent, a měl by umět zodpovědět na následující otázky:

 • Kde najdu zálohy jednotlivých komponent?
  (např. páska, externí HDD, backup storage on-site, backup storage ve vzdálené lokalitě)
 • V jaké podobě najdu zálohy?
  (např. full-backup a inkrementální zálohy operačního systému pořízené nativními prostředky OS, pouze export databáze bez konfigurace OS, záloha celého disku virtuálního serveru…)
 • Jak staré jsou tyto zálohy? (tzv. RPO)
  (o kolik dat pořízených dnes nebo tento týden přijdu?)
 • Do jaké minulosti se dokážu vrátit? (tzv. Retenční politika)
  (dokážu obnovit záznamy, které byly omylem smazány před měsícem?)
 • Jak rychle dokážu data obnovit? (tzv. RTO)
  (jak rychle najdu zdroj zálohy, nainstaluji operační systém, provedu do něho obnovu full-backupu a všech inkrementů; jak dlouho bude trvat kopírování dat ze záložního média, případně rozbalení nebo převod zálohy do použitelné formy)
 • Jaké pořadí obnovy musím dodržet?
  (jaká data a servery je nutné obnovit dříve? v jakém pořadí je nutné spouštět servery?)
 • Jak mohu vyzkoušet funkčnost zálohy?
  (kde a jakou procedurou mohu obnovit ze zálohy a spustit klon mé stávající infrastruktury za účelem ověření funkčnosti a interakce jednotlivých komponent)

Nechte si od nás připravit DR plán a ztráta dat Vám přestane hrozit.