Naše činnosti

Správa počítačové sítě

Hájíme zájmy zákazníka. Považujeme za nejdůležitější prvotní pečlivou analýzu potřeb, požadovaných služeb a možností zákazníka. Technické řešení musí odpovídat právě této prvotní analýze.

Poskytujeme kdykoliv dosažitelnou podporu pro řešení problémů. Každý náš klient má přiděleného jednoho svého technika, na kterého má přímý telefon. Tak mohou vždy konzultovat problémy a předávat požadavky technikovi se znalostí místní situace. Zároveň máme systém nepřetržitého helpdesku, který dává jistotu vždy dostupné pomoci.

V ceně poskytovaných služeb jsou i veškeré havarijní zásahy.
Tímto je firma ITTechnik s.r.o. maximálně zainteresována na bezproblémovém chodu počítačové sítě klienta.

Odborně se staráme o bezpečnost dat a zajistíme smluvně zaručené diskrétní zacházení se svěřenými daty.

Aktivním přístupem ke správě počítačů ve firmách se neustále snažíme vytvářet maximální přidanou hodnotu vlastním službám, které poskytujeme. Vždy se snažíme přemýšlet nad nejvhodnějšími postupy, nástroji a využíváním výpočetní techniky.

Díky znalostem spravované firemní infrastruktury a všeobecnému přehledu dostupných technologií můžeme pro své klienty nestranně navrhovat velice efektivní řešení jejich potřeb.Způsob provádění servisních prací

Technik k vám bude pravidelně dojíždět za účelem správy počítačové sítě se snahou neomezovat vaše pracovníky v práci. Činnosti, pro které je potřeba vypínání serveru, případně je při nich maximálně vytíženo internetové spojení, bude technik provádět mimo vaši hlavní pracovní dobu.

Technik veškeré provedené práce zapisuje do informačního systému, ke kterému máte on-line přístup přes internetový prohlížeč

Vaše servery a antivirové programy budou napojeny na náš systém včasné výstrahy, při zjištění závažných problémů technik okamžitě přijede.

Servery a zálohovací systémy
Pro hladký chod serveru je nezbytné, kromě pravidelného zálohování a softwarových kontrol, také kontrolovat vytvořené zálohy a bezpečnostní hlášení (logy). Včas instalovat opravy chyb operačních systémů a aplikací. Tyto práce provádí technik pomocí vzdáleného přístupu k serveru. Na místě potom provádí práce, které není možné vzdáleně dělat, nebo takové, které vyžadují jeho přítomnost.

Údržba pracovních stanic a notebooků
Pravidelnou údržbou těchto zařízení se snažíme předcházet jejich nečekanému výpadku, případně včas detekovat možné potíže. Pravidelně kontrolujeme počítače pracovníků, spouštíme hloubkovou antivirovou analýzu, kontrolu stavu pamětí, zálohujeme data a poštu. Dále kontrolujeme nastavení monitorů, aby nedocházelo k poškozování zraku vašich zaměstnanců.

Ochrana dat a antivirová ochrana
Antivirovou ochranu vnímáme jako součást komplexu činností k zajištění všeobecné bezpečnosti počítačové sítě. Viry v drtivé většině případů zneužívají již delší dobu známé chyby. Naší snahou je, aby se tyto chyby ve Vaší počítačové síti nevyskytovaly, případně byly okamžitě eliminovány. Technici průběžně sledují zpravodajství antivirových firem a významných dodavatelů softwaru týkající se výskytu závažných bezpečnostních problémů.

Správa FireWallu a dohled nad vnější a vnitřní bezpečností počítačové sítě
K bezpečnosti dat ve vaší počítačové síti přistupujeme proaktivně. Navrhneme a následně spravujeme takový bezpečnostní systém, který zajistí důvěryhodné zabezpečení vaší sítě. Pravidelně toto zabezpečení podrobujeme testování softwarem naší firmy. Tímto napodobujeme způsoby, které používají viry a hackeři. Zavedeme systém IDS (včasné detekce průniku), jehož úkolem je automaticky detekovat pokusy o získání dat ve vaší počítačové síti.

Rozvody počítačové sítě, správa aktivních prvků
Počítačová síť je tvořena kromě kabelů také rozbočovači, které tvoří základní uzel sítě, ve kterém se propojují všechny počítače a servery. Pravidelná kontrola těchto zařízení je nezbytná pro spolehlivost počítačové sítě. Technici na místě kontrolují stav chlazení zařízení, výskyt kolizí v síti a stav připojené kabeláže.

Technická údržba zařízení
Údržbu serverů, počítačů a notebooků doplňuje pravidelné čistění proti prachu, odborná údržba obrazovek monitorů a LCD displejů, promazání větráků a dalších pohybujících se součástek. Součástí čtvrtletní technické údržby je i čištění povrchu všech zařízení tak, aby technika ve Vašich kancelářích vypadala vždy reprezentativně.
Správa počítačové sítě není jen o technice.

Pověřený technik pro vás bude vést i veškerou potřebnou dokumentaci.

Vždy budete mít aktuální přehled o veškerém vašem IT vybavení a nainstalovaných licencích na software.

Technici vedou záznamy o veškerých nastaveních ve vaší počítačové síti, o účtech uživatelů, jejich přístupových právech a uživatelských konfiguracích.

Vytvoříme systém krizového řízení pro případ rozsáhlejších havárií v objektu vaší firmy tak, aby se minimalizovaly případné ztráty.

Díky znalosti počítačové sítě vám budeme vypracovávat návrhy na budoucí investice tak, aby se předešlo nechtěným neplánovaným výdajům.

Prací našeho technika je i řádně školit vaše zaměstnance a vypracovat jim pravidla pro využívání firemní výpočetní techniky, naučit je bezpečnostním pravidlům a nad jejich plněním dohlížet.