Naše činnosti

Bezpečnostní audit

Bezpečnost firemních dat pojímáme jako komplex nejrůznějších faktorů, které je potřeba důkladně poznat, vypracovat jasné postupy a v praxi zavést konkrétní mechanizmy, které je potřeba neustále revidovat.

Audit bezpečnosti a stavu ochrany firemních dat firemního IT

Penetrační testování na možnost napadení počítačové sítě z internetu.
Vnitřní audit stavu bezpečnosti počítačové sítě.
Mapování toku firemních dat s ohledem na bezpečnost.
Audit ve firmě používaných aplikací a programů instalovaných na serveru a koncových stanicích.
Vypracování zprávy a návrhu na nápravná opatření.
Bezpečnostní školení zaměstnanců.
Následný kontrolní audit.

Návrh a realizace zabezpečení firemního informačního systému

Vytvoření bezpečnostních politik a systému jejich správy.
Instalace firewallu a VPN serveru pro vzdálený šifrovaný přístup do firemní sítě.
Instalace systému IDS – systémy odhalení pokusu o průnik do počítačové sítě.
Komplexní antivirová ochrana počítačové sítě.
Zavedení systému správy a zálohování dat.
Zpracování havarijních plánů.

PUŽIVANÁ ŘEŠENÍ A  NORMY

BS 17799 – Propracovaný britský standard bezpečnosti informačních systémů, který se stává mezinárodní normou.
OSSTM – Otevřený a neustále se vyvíjející systém bezpečnostního auditu.
NESUS – Externí bezpečnostní scanner kontrolující na 2000 známých bezpečnostních problémů.
SNORT – Pokročilý IDS systém včasného odhalení bezpečnostního incidentu.