Naše činnosti

Propojení poboček

Příklady řešených problémů, zahraničí, podpora pro SK, PL.....

 

Někteří zákazníci mají svoji činnost rozprostřenu na velkém geografickém území. Ať už v rámci ČR, evropské Unie nebo celém světě. Pokud má takovýto zákazník ve vzdálených lokalitách pobočky, vzniká záhy potřeba zajistit efektivní komunikaci a přístup k datům i pro tyto vzdálené pobočky.

 

Data a informace jsou to nejcennější, co pro svůj business zákazníci potřebují. Dnes ale už nestačí mít „nějaký přístup k informacím". Dnešní doba klade čím dál tím větší nároky na rychlost a správnost rozhodování. Poetické doby, kdy byly účetní knihy vedeny krasopisem, a spojení telefonního hovoru trvalo desítky minut jsou bohužel nenávratně pryč. Dnes se musíme rozhodovat v řádech minut ne-li sekund a k tomu potřebujeme aktuální a relevantní informace.

 

Většinou nebývá problém s přístupem k informacím na centrále společnosti, kde nejpomalejší způsob bývá přechod do příslušné kanceláře a rozhovor s kompetením kolegou. Ale na pobočkách už býva situace trošku jiná.

 

Propojení poboček může být v případě potřeby realizováno několika způsoby.

 

První a nejběžnější z nich je výměna informací s pobočkami klasickým způsobem pomocí telefonátů, faxů a e-mailů. Každá pobočka v podstatě funguje jako samostatná organizace s vlastními kompetencemi a vedením. Zde mohou nastat problémy s rychlostí získání relevantní informace od správného kolegy.

 

Druhou úrovní je dávková výměna dat firemního informačního systému v předem stanovený čas, většinou v nočních hodinách, kdy pobočka pracuje s den starými daty. Ostatní komunikace se odehrává nadále klasicky, telefonáty, faxy a e-maily.

 

Třetí úrovní je on-line propojení poboček, kdy všichni pracují s aktuálními daty ve stejný okamžik. Data jsou uložena a spravována na centrále společnosti a přístup k nim je realizován na úrovni přístupových práv uživatelů. Telefonní, faxová a mailová komunikace se stává druhotným, i když stále potřebným kanálem k výměně informací.

 

Čtvrtou možností, která se částečně vymyká předešlému stavu, jsou pobočky realizované jedním člověkem s jedním PC nebo notebookem. Typicky obchodní zástupci apod. Tyto pracovníky je možné také online připojit do centrály a nechat je využívat všech výhod jako mají „kamenné pobočky".

 

Proto pokud se chystáte rozšířit svou činnost o další lokality, nebo uvažujete o propojení stávajících poboček neváhejte se na nás obrátit. Provedeme prvotní analýzu vašich potřeb a navrhneme nejoptimálnější řešení pokrývající všechny vaše požadavky a potřeby.