Naše činnosti

Softwarový Audit

Ke kompletní správě počítačové sítě určitě patří i starost o SW ve Vaší společnosti.

Provedeme pro Vás  ověření legálnosti užití všech softwarových prostředků.
Při auditu náš specialista pečlivě prohlédne softwarové vybavení počítačů, aktivních prvků síťové infrastruktury a serverů. Vyžádá si licenční smlouvy a nabývací doklady k používanému software. Porovná zjištěné údaje, vytvoří seznam chybějících licencí a navrhne se optimální řešení. Odinstaluje nepoužívaný software, zajistí dokoupení chybějích licencí.

V případě ztráty dokladů k dříve zakoupeným programům zařídí přímo u výrobců vytvoření kopií. Poté vytvoří seznam užívaného softwarového vybavení na stanicích a serverech. Bohužel se občas stává, že nedisciplinovaní zaměstnanci si na počítače instalují nelegální programy dle svého uvážení. Náš spcialista provede školení Vašich zaměstnanců a převede odpovědnost z Vaší firmy přímo na každého zaměstnance.

Při softwarovém auditu zároveň zjišťuje aktuálnost užívaného softwarového vybavení, a ekonomičnost užívaného licenčního programu – často můžete dosáhnout výrazné úspory finančních prostředků přestupem k jiné formě licencování (např. předplatné, multilicence, konkurenční upgrade atd.). Náš specialista Vám navrhne ideální softwarovou politiku.