Naše činnosti

Zálohování dat

Kvalitní zálohování pomáhá předcházet ztrátě dat.

Pomůžeme Vám vybrat a implementovat nejvhodnější variantu.

Možností a typů zálohování je mnoho.

Pro ukázku zde uvádíme ty nejčastěji používané:

Podle umístění

- Lokální disk (interní nebo USB)

- Síťové úložiště (NAS)

- Páska

- Cloud backup

Podle způsobu

- Plná

- Rozdílová

- Přírůstková

Podle času

- online

- s časovou prodlevou (t - 1d, t - 12h)

Podle typu

- datová

- souborová