Naše činnosti

Výstavba počítačových sítí a optické spoje

Jak dělám co muze zakaznik ocekavat. Jake problemy resime......

Výstavba počítačových sítí

Firma ITTechnik má dlouholeté zkušenosti s návrhem a výstavbou počítačových sítí. Realizovali jsme projekty pro firmy i státní instituce. V referencích naší firmy naleznete několik škol, institucí i komerčnći subjektů.

Návrh počítačové sítě

Vypracování návrhu a rozpočtu podle místních podmínek.

Maximální zřetel na potřeby a možnosti zákazníka.

Vždy jasné oddělení rozpočtu na materiál a rozpočtu na prováděné práce.

Realizace projektu výstavby počítačové sítě

Zákazník obdrží časový harmonogram prací.

Firma se smluvně zaručí za dodržení harmonogramu a rozpočtu.

Zákazník obdrží předávací protokol a osvědčení o záruce 15let.

Následná správa sítě

Zákazníci firmy ITTechnik mohou uzavřít následnou smlouvu o zajištění plné správy dodané sítě a kompletního outsourcingu IT.

Nepřetržitá podpora uživatelů.

Správa bezpečnosti sítě a serverů. Ochrana a zálohování dat. Antivirová ochrana.

Pravidelná údržba sítě. Údržba pracovních stanic uživatelů, serveru a dalších zařízení.