Naše činnosti

24/7 Monitoring

Nagios

 je populární open source systém pro automatizované sledování stavu počítačových sítí a jimi poskytovaných služeb. Jeho využití je široké, od monitorování interní infrastruktury až po dohledové pulty datacenter. Nagios umí nejen monitorovat, ale na základě pravidel i některé situace sám řešit a v každém případě informovat o výsledku nebo stavu.

 
Výhody

 multiplatformní využití

 • monitoruje Windows, Unix i Linux, HW prvky

 • monitoruje libovolné typy služeb

 • dobře otestovaný i ve velmi složitých konfiguracích

 • pružně přizpůsobitelný a rozšiřitelný

 • jasně uspořádané rozhraní prohlížeče

 • žádné licenční poplatky

Monitorovací možnosti

 Monitorování síťových služeb (SMTPPOP3HTTPNNTPICMPSNMP)

 • Monitorování systémových prostředků (vytížení CPU,využitá kapacita pevného disku, logování systému) a umí monitorovat i operační systém Microsoft Windows s pluginem NRPE_NT.

 • Vzdálené monitorování přes protokol SSH nebo přes zašifrovaný SSL tunel.

 • Jednoduchý design pluginů, který umožňuje uživatelům tvořit vlastní pluginy pro monitorování jejich služeb. Pluginy lze tvořit různých jazycích (BashC++PerlRubyPythonPHPC#, atd.)

 • Hierarchická struktura, která umožňuje vytvářet stromovou strukturu mapy sítě.

 • Notifikace o problémech pomocí pagerue-mailuSMSVoIP (napojení na Asterisk)

 • Event handling, pro proaktivní řešení problémů (např. automatický restart služby, při zjištění nefunkčnosti)

 • Webové rozhraní pro vizuální kontrolu stavu sítě.

Schéma toku informací

 

 

 

 Nagios pracuje se 3 hlavními objekty (object):

 

 • service – služby které chceme monitorovat (např. zatížení CPU, zda by překročen datový tok nebo zda nebyla překročena teplota ve sledované místnosti)

 • host – samotná zařízení na kterých monitorujeme služby (např. server, tiskárna, teploměr, interface atd.)

 • contact – jsou osoby, kterým jsou zasílány zprávy o stavu služeb a zařízení (správci, technici atd.)

 

Tyto objekty je možné slučovat do skupin (group) pro přehlednější zobrazení souvisejících objektů ve webovém rozhraní a zjednodušení konfigurace.
Dále existují objekty 
timeperiods, které definují kdy jsou dohledována zařízení/služby a dále kdy jsou zasílány upozornění kontaktním osobám. Samotné pluginy jsou definovány pomocí objektů command.

 

 

Grafická nástavba NAGVIS

 

 NagVis jako takový je vizualizační addon pro Nagios.

 Využívá se ke grafickému znázornění Nagios dat, např. pro zobrazení IT procesů jako je např. poštovní systém nebo prvky síťové infrastruktury.

 Klíčové vlastnosti

 Zobrazení jednotlivých hostitelů a služeb

 • Vizualizace kompletních hostitelů nebo skupin služeb jednou ikonou

 • Zobrazuje souhrnný stav hostitele a všechny jeho služby

 • Zobrazuje pouze skutečné problémy

 • Sub-mapa ikon, které představují kompletní NagVis mapy v jedné ikoně (drill-down)

 • Vizualizace kompletních IT procesů s použitím samostatně vypracované grafiky

 • Online dokumentace IT prostředí, včetně aktuálních stavů

 • Vizualizace síťového provozu pomocí weathermap linky

 • Konfigurace pomocí webového rozhraní (WUI)